MALİYYƏ MƏSLƏHƏTLƏRİ

Şirkətimiz biznes tərəfdaşlarının mövcud bizneslərinin inkişafı, yeni biznes sahələri yaradılması və effektiv kredit resusrlarının cəlb olunmasında maliyyə məsləhəti xidmətlərini göstərir.