LOMBARD KREDİTLƏRİ

– Aylıq 2 %-dən başlayaraq təklif olunan kreditlər
Girov əmlakın 110 % həcminə qədər kredit verilir
– Əsas məbləğdən istənilən qədər azaltma imkanları vardır
– Sadəcə qızıl deyil, eyni zamanda qiymətli qaşlar (brilliant, sapfir və s. ) da qiymətləndirilir.
– Girov predmeti kimi qiymətli zinyət əşyaları ilə bərabər, daşınar (avtomobil) və daşınmaz əmlak götürülə bilər.
– Əsas və faiz borcu bağlanan kimi girovu dərhal götürmək imkanları mövcuddur.

Qeyd:

Digər maliyyə təşkilatlarında olan kreditin bağlanması və girovun götürülməsi üçün mütəxəssislərimiz ayrılır.